Nr projektu LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013
Kierownik projektu dr inż. Joanna Ortyl

Aparatura badawcza

Profesjonany spektrofluorymetr Quanta MasterTM 40 (Photon Technology International)

Spektrofotometr FT-IR (Thermo Scientific™ Nicolet™)

Spectrofluorymetr BLACK-Comet-SR produkcji StellarNet Inc. (UV-Vis zakres 200-900nm).

Spektrometr EasyLife™ X (OBB Corporation)

Aparatura Badawcza

 1. Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego TESLA, 487 C 80Hz.
 2. Analizator składu pierwiastkowego  CHN PE 2400 Perkin Elmer.
 3. Spektrofotometr FT-IR (Thermo Scientific™ Nicolet™) z przestawką do bliskiej podczerwieni, przeznaczony do analiz związków organicznych.
 4. Spektrometr  EPP2000C –UV-Vis produkcji StellarNet Inc. (UV-Vis zakres 200-700nm).
 5. Spektrometr  BLACK-Comet-SR produkcji StellarNet Inc. (UV-Vis zakres 200-900nm).
 6. Unikatowy system monitorowania procesów  fotopolimeryzacji zaopatrzony w termostatowane głowice pomiarowe z możliwością prowadzenia badań w zakresie temperatury  od 10 do 170oC. Układ składa się ze źródeł światała UV-Vis w postaci diod UV-LED oraz diod Vis o długościach  z zakresu od 295 nm do 550 nm. Całość jest sterowana przy pomocy mikrokomputera. Do przenoszenia światła pomiędzy poszczególnymi komponentami aparatury zastosowano kable światłowodowe.
 7. Spektrometr NIR-InGaAs (zakres od 900 do max. 2300 nm), oprogramowanie oraz komputer PC do rozbudowy stanowiska pomiarowego do wykonywania pomiarów monitorowania procesów fotopolimeryzacji w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii luminescencyjnych sensorów molekularnych.
 8. Spektrofluorymetr Quanta MasterTM 40 (Photon Technology International), do pomiarów widm wzbudzenia i emisji.
 9. Spektrometr EasyLIfe® X do pomiarów czasów życia fluorescencji zaopatrzony w diodę laserową o długości fali 295 nm.
 10. GC-MS 6890N system (Agilent), zawierający dwukanałowy chromatograf gazowy, wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), detektor przewodnictwa cieplnego (TCD) oraz kwadrupolowy analizator mas.
 11. Chromatograf Cieczowy HPLC (Knauer K-500), wyposażony w detektor UV/Vis (K‑2500) do celów preparatywnych, głowicę HPLC/GPC  (Knauer 100) do celów analitycznych, degazer, detektor refrakcyjny (RI 2300a) oraz zestaw kolumn do chromatografii cieczowej i żelowej (HPLC i GPC).
 12. Kompaktowy energodyspersyjny spektrometr rentgenowski PW4025/00 MiniPal, PANalytical B.V., Lelyweg 1, 7502EA Almelo, Holandia, zakres analityczny: pierwiastki od Na do U, źródło promieniowania: lampa rentgenowska z oknem bocznym o mocy 9W z katodą Rh /zakres napięcia 4 – 30 kV; układ helowy: wymagany do analizy pierwiastków lekkich, detektor półprzewodnikowy Si-PIN chłodzony z wykorzystaniem efektu Peltiera.
 13. Reaktor mikrofalowy (Milestone) oraz reaktor mikrofalowy (PROLABO) do prowadzenie syntez organicznych.
 14. Różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) – TA Instruments Photo-DSC system, type DSC Q100, equipped with Omni Cure® 1000 medium pressure mercury lamp.