Nr projektu LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013
Kierownik projektu dr inż. Joanna Ortyl

Jednostka goszcząca

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska lokuje się w czołówce polskich uczelni technicznych. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 825 pośród wszystkich typów uczelni. Obecnie uczelnia kształci prawie 18 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej Politechniki znajduje się 25 kierunków na 7 wydziałach.

70latpk

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Wydział powstał w 1966 roku jako Wydział Chemiczny. Jego utworzenie wynikało z zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie dla szybko rozwijającego się w południowym regionie Polski przemysłu chemicznego. W roku 1990 został przemianowany na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej czym zostało podkreślone kształcenie absolwentów i prowadzenie badań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej. Dotychczas kształciliśmy studentów na trzech kierunkach: Technologii Chemicznej, Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Biotechnologii. W roku akademickim 2011/12, wspólnie z Wydziałem Fizyki Matematyki i Informatyki, rozpoczeliśmy kształcenie na makrokierunku Nanotechnologie i Nanomateriały. Dodatkowo od semestru letniego roku akad. 2012/13 dzięki wsparciu projektu „Politechnika XXI wieku”, rozpoczęliśmy kształcenie na studiach II stopnia kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa w języku angielskim. Począwszy od roku akademickiego 2013/14 uruchomiony został kierunek Chemia Budowlana prowadzony we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej PK.

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej

 Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej prowadzi zajęcia i prace dyplomowe na wszystkich kierunkach i specjalnościach na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, a także w ramach makrokierunku Nanotechnologie i Nanomateriały oraz na kierunkach: Inżynieria Materiałowa i Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechanicznym.

Ponadto Katedra realizuje następujące projekty na kierunki zamawiane: Bioinżynier chemiczny (BINC), Biotechnolog-Inżynier XXI wieku. W Katedrze C-5 działają dwie sekcje Studenckiego Koła Naukowego Chemików: Biotechnologii i Chemii Fizycznej. W skład Katedry wchodzą następujące Zespoły:   Zespół Biotechnologii i Materiałów Odnawialnych, Zespół Fotochemii Stosowanej, Zespół Elektrochemii Molekularnej i Elektrokatalizy, Zespół Procesów Membranowych.