Nr projektu LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013
Kierownik projektu dr inż. Joanna Ortyl

Wyniki prac

Wyniki Projektu

Spis publikacji powstałych w ramach Projektu

(tytuł, autorzy, wydawnictwo – nazwa, tom , rok)

 1. Kaminska I., Ortyl J., Popielarz R., 2014, Applicability of quinolizino-coumarins for monitoring free radical photopolymerization by fluorescence spectroscopy, Polymer Testing, 42, 99–107, Impact Factor: 2,016, punkty MNiSW: 40 pkt.
 2. Kaminska I., Ortyl J., Popielarz R., 2014, Badanie kinetyki fotopolimeryzacji wybranych monomerów akrylowych metodą spektroskopii fluorescencyjnej [w:] Nauka i Przemysł- metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca Zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Lublin 2014. ISBN 978-83-939465-1-8 (całość), ISBN 978-83-939465-2-5 (tom I) artykuł recenzowany.
 3. Pudo A., Ortyl J., Kamińska I., 2014, Application of aminocoumarins for the role off luorescent molecular probe of cationic photopolymerization process [w:] International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry ISBN: 978-3-906980-55-3, Published in 2015 by MDPI, Basel, Switzerland.
 4. Kaminska I., Ortyl J., Popielarz R., 2014, Wpływ parametrów fizykochemicznych na kinetykę fotopolimeryzacji rodnikowej [w:] Materiały konferencyjne VII Edycja Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki ISBN 978-83-63058-44-9.ISBN 978-83-63058-44-9, str:200
 5. Pudo A., Kaminska I., Ortyl J., 2014, Zastosowanie pochodnych kumaryny w roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych do monitorowania procesów polimeryzacji [w:] Materiały konferencyjne VII Edycja Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki ISBN 978-83-63058-44-9.ISBN 978-83-63058-44-9, str:178.
 6. Czarna M., Kaminska I., Ortyl J., 2014, Ocena przydatności pochodnych 3-karboksykumaryny do roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych, [w:] Materiały konferencyjne VII Edycja Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki ISBN 978-83-63058-44-9.ISBN 978-83-63058-44-9, str:227.
 7. Ortyl J., Galek M., Kamińska I., 2014, Fluorescence Probe Technology (FPT) for investigated the efficiencies of new cationic photoinitiators, [w:] Advances in Coatings Technology – ACT’14 ISBN 978-83-63555-36-8.

Udział w konferencjach/sympozjach

 1. XI International conference Advances in Coatings Technology – ACT’14Sosnowiec, Polska, 21-23.10.2014 w połączeniu z Fair of Coatings and Related Products 22-23.10.2014.

Ortyl, M.Galek, I. Kamińska „Fluorescence Probe Technology (FPT) for investigated the efficiencies of new cationic photoinitiators” – konferencja międzynarodowa

 1. VII Edycja Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki – Kraków 6.12.2014 r.

Czarna, J. Ortyl, I. Kamińska „Ocena przydatności pochodnych 3-karboksykumaryny do roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych.” konferencja krajowa – komunikat

Pudo, J. Ortyl, I. Kamińska „Zastosowanie pochodnych kumaryny w roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych do monitorowania procesów polimeryzacji.” konferencja krajowa – komunikat

Kamińska, J. Ortyl, R. Popielarz „Wpływ parametrów fizykochemicznych na kinetykę fotopolimeryzacji rodnikowej” – konferencja krajowa – komunikat

 

 1. XVIth International Krutyń Summer School „Lanthanide-based photonic materials and structures: breakthrough applications and cutting edge systems” 31.08.06-09.2014 Krutyń, Polska

Ortyl, A. Chachaj-Brekiesz, M. Galica, “Organometallic chamiacal luminescent molecular sensors as a tool for monitoring and control of photopolymerization processes”– konferencja międzynarodowa

 1. The 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, 1-30 November, 2014.

Pudo, J. Ortyl, I. Kamińska “Application of aminocoumarins for the role off luorescent molecular probe of cationic photopolymerization process” – konferencja międzynarodowa.

 1. European Symposium on Atomic Spectrometry 2014 and the XVth Czech-Slovak Spectroscopic Conference, 16-23.03.2014 Praga, Republika Czeska.

Kamińska, J. Ortyl, R. Popielarz “Applicability of quinolizino-coumarins as spectroscopic probes for monitoring photopolymerization processes by fluorescence spectroscopy” – konferencja międzynarodowa.

 1. Nauka i Przemysł- metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości – 10-12.06.2014 Lublin, Polska

Kamińska, J. Ortyl, R. Popielarz „Badanie kinetyki fotopolimeryzacji wybranych monomerów akrylowych metodą spektroskopii fluorescencyjnej” – konferencja krajowa.

Inne formy upowszechniania wyników badań:

 • Zrealizowano 3 prace inżynierskie , w których wykorzystywane jest wytworzone stanowisk pomiarowe oraz wytworzone produkty projektu w roku 2014:

Magdalena Czarna „Synteza i badania spektroskopowe pochodnych 2H-1-benzopiran-2-onu do roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych”, obroniona 03-02-2015. Kierunek – Biotechnologia.

Magda Bilut „Badania własności spektroskopowych pochodnych 2-amino-4,6-difenylo-benzeno-1,3-dikarbonitryli jako potencjalnych molekularnych sond fluorescencyjnych w spektroskopii emisyjnej” , obroniona 03-02-2015. Kierunek – Biotechnologia.

Katarzyna Kukuła „Badania spektroskopowe pochodnych 1-amino-4-metylo-6-arylo-naftaleno-2-karbonitryli do roli molekularnych sond fluorescencyjnych”, obroniona 03-02-2015. Kierunek – Biotechnologia.

 • Aktualnie realizowane są 2 prace magisterskie, w których wykorzystywane jest wytworzone stanowisk pomiarowe oraz wytworzone produkty projektu:

Alicja Pudo tytuł roboczy: „Badania spektroskopowe i aplikacyjne nad bimolekularnymi systemami fotonicującymi opartymi o układ typu sól oniowa/fotosensybilizator jako nowe typy generatorów mocnych kwasów protonowych (PAG-ów) do procesów fotopolimeryzacji”. Kierunek – Technologia Polimerów.

Sabina Konderak tytuł roboczy: „Badania spektroskopowe nad nowymi organiczno-nieorganicznymi luminescencyjnymi sensorami molekularnymi jako narzędziami do monitorowania procesów fotopolimeryzacji on-line”. Kierunek – Technologia Polimerów.

 • Aktualnie realizowana jest 1 praca doktorska, która wykorzystuje wytworzone stanowisko pomiarowe oraz wytworzone produkty projektu:

Iwona Kamińska tytuł roboczy: „Badania kinetyki reakcji kopolimeryzacji inicjowanej światłem UV według mechanizmu wolnorodnikowego przy zastosowaniu spektroskopowych oraz termicznych metod monitorowania on-line i in situ”

 • Nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy poster konferencji „Nauka i Przemysł- metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” – 10-12.06.2014, Lublin, Ogólnopolskie Sympozjum za prezentacje wyników „Badanie kinetyki fotopolimeryzacji wybranych monomerów akrylowych metodą spektroskopii fluorescencyjnej”.