Nr projektu LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013
Kierownik projektu dr inż. Joanna Ortyl

O projekcie

Celem niniejszego projektu jest synteza nowych wysokowydajnych związków chemicznych przeznaczonych do roli luminescencyjnych organiczno-nieorganicznych chemicznych sensorów molekularnych oraz ich ilościowe badania spektrofotometryczne i spektrofluorymetryczne. Przy zastosowaniu badań spektrometrycznych opracowane nowe układy, zostaną przebadane pod kątem ich przydatności, sprawności i efektywności w monitorowaniu w warunkach rzeczywistych (on-line) szeregu różnych procesów fotopolimeryzacji.

Jednostka goszcząca

Aparatura badawcza

Zespół badawczy

Wyniki prac