Nr projektu LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013
Kierownik projektu dr inż. Joanna Ortyl

Mgr inż. Iwona Kamińska

Mgr inż. Iwona Kamińska

imię i nazwisko
mgr inż. Iwona Kamińska

uczelnia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

wydział
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

instytut
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej

specjalność
Fotochemia Stosowana

Mgr inż. Iwona Kamińska – absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej na kierunku Technologia Chemiczna ze specjalizacją Lekka Technologia Organiczna. W 2012 ukończyła studia z wyróżnieniem i obroniła pracę magisterką pt.: „Synteza i badania wybranych fluoroforów acenaftenowych”. Po studiach pracowała na stanowisku Samodzielnego Technologa w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie i specjalizowała się w zakresie oceny i rejestracji substancji chemicznych w ramach unijnego Rozporządzenia REACH. Ukończyła studia podyplomowe Biotechnologia Żywności na Uniwersytecie Rzeszowskim. W trakcie studiów brała udział w wymianach zagranicznych na Ukrainie na Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University oraz w Rosji na N.A. Nekrasov Kostroma State University. Przez okres studiów była członkiem Koła Naukowego Chemików Sekcji Chemii Fizycznej reprezentując Politechnikę Krakowską na wydarzeniach kulturalno-naukowych tj.: Festiwal Nauki, Małopolska Noc Naukowców oraz Pogórzańskie Atrakcje Naukowe. Nadal aktywnie zajmuje się popularyzacją nauki wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie pokazów doświadczeń chemicznych i fizycznych.

Od 1 października 2013 jest uczestniczką studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Pracę doktorską pt.: „Badania kinetyki procesów fotokopolimeryzacji” realizuje w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej pod kierunkiem dr hab. inż. Romana Popielarza, prof. PK oraz dr inż. Joanny Ortyl. Jest członkiem badawczego Zespołu Fotochemii Stosowanej.

W obszarze jej działalności naukowo-badawczej znajdują się m.in.: rozwój techniki monitorowania on-line procesów fotopolimeryzacji – Fluorescence Probe Technology, badania kinetyczne reakcji polimeryzacji inicjowanej światłem UV w układach akrylanowych, synteza sond fluorescencyjnych do monitorowania przebiegu fotopolimeryzacji. Wyniki swojej dotychczasowej pracy wygłosiła na kilku konferencjach krajowych i międzynarodowej, otrzymując m.in. wyróżnienia za wygłoszony referat oraz nagrodę na najlepszy poster. Jest współautorką 1 publikacji z listy filadelfijskiej, 4 publikacji z numerem ISBN oraz 2 streszczeń materiałów konferencyjnych.

Za swoją działalność naukowo-badawczą otrzymała w 2014 stypendium Rektora Politechniki Krakowskiej dla najlepszych doktorantów.