Nr projektu LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013
Kierownik projektu dr inż. Joanna Ortyl

Mgr inż. Mateusz Galica

Mgr inż. Mateusz Galica

imię i nazwisko

mgr inż. Mateusz Galica

uczelnia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

wydział
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

instytut
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej

specjalność
Fotochemia Stosowana i Spektroskopia Optyczna

Mgr inż. Mateusz Galica w roku  2009  uzyskał  dyplom  ukończenia  studiów  o  specjalności technologia tworzyw sztucznych. W roku 2009 rozpoczął studia III stopnia na Wydziale Technologii i Inżynierii  Chemicznej  Politechniki Krakowskiej. Jest laureatem 6 miesięcznego  stypendium stażowego w  ramach programu Erasmus w Fachhochschule Munster University of Applied Sciences. W zespole prof. Ulricha Kynasta realizował projekt dotyczący: syntezy hybrydowych organiczno-nieorganicznych materiałów fotonicznych.  Po powrocie rozpoczął wstępne prace badawcze związane z tematyką swojej pracy doktorskiej, która dotyczyła syntezy i właściwości polimerowych luminoforów stałych. Kontynuując swoje badania na przełomie 2012/2013 roku odbył trzy miesięczny staż naukowy  w  Fachhochschule Munster University of Applied Sciences  w ramach  projektu strukturalno-rozwojowego: „Politechnika XXI wieku”. Pod koniec studiów doktoranckich został po raz kolejny laureatem tego samego programu rozwojowego, który umożliwił mu rozwinięcie swojej tematyki doktorskiej w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN. Od 2014 jest zatrudniony w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Posiada doświadczenie w zakresie projektowania materiałów pod względem ich chemicznej selektywności i stabilności m.in. do roli monomerów i polimerów organiczno-nieorganicznych do

specjalnych zastosowań (optoelektronika, fotowoltaika, fotonika). Doświadczenie w prowadzeniu procesów polimeryzacji, kopolimeryzacji, fotopolimeryzacji oraz kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej. W  obszarze  jego  zainteresowań  i  działalności  naukowej  znajdują się wszystkie możliwe zastosowania  wzbudzonej, nieradioaktywnej materii a w szczególności wielocząsteczkowych luminoforów stałych.