Nr projektu LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013
Kierownik projektu dr inż. Joanna Ortyl

Dr inż. Joanna Ortyl

Dr inż. Joanna Ortyl

stanowisko
Kierownik projektu

imię i nazwisko
dr inż. Joanna Ortyl

uczelnia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

wydział
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

instytut
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej

specjalność
Fotochemia Stosowana i Spektroskopia Optyczna

Z wykształcenia jest doktorem nauk chemicznych o specjalności fotochemia stosowana. Tematyka obecnie realizowanych prac badawczych obejmuje:

  • opracowanie nowych fotoinicjatorów oraz wieloskładnikowych systemów fotoinicujących do procesów fotopolimeryzacji
  • opracowanie nowych metod monitorowania przebiegu procesów fotopolimeryzacji.

Jest autorem i współautorem 13 wynalazków, które zostały zarejestrowane w Polskim Urzędzie Patentowym oraz zostały zaprezentowane na światowych targach wynalazczości i innowacji gdzie zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia m.in.: Złoty Medal Brussels Innova, Złoty Medal Wystawy Wynalazków Genewa 2012, Srebrny Medal XV Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Nowych Technologii Archimedes Moskwa, Brązowy Medal Koreańskiej Międzynarodowej Wystawie Women Inventors KIWIE i wiele innych. Jestem także laureatką takich programów naukowych jak „InnoGrant”, „Doctus”, „Ventures”, „Lider”, „Sonata” oraz „Iuvetus Plus”, co świadczy o wysokiej innowacyjności realizowanej tematyki badań i jednocześnie wskazują, że są to badania na najwyższym poziomie naukowym.

Jestem założycielem i współwłaścicielką Photo High Technologies sp. z o.o., który jest młodym start-upem zajmującym się produkcją związków chemicznych. Główną inspiracją do rozwoju firmy była praca zawodowa oraz zainteresowania fotochemią.

PhotoHighTechnologies-logo-maly