Nr projektu LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013
Kierownik projektu dr inż. Joanna Ortyl

Dr inż. Agnieszka Kowalczyk

Dr inż. Agnieszka Kowalczyk

imię i nazwisko
Dr inż. Agnieszka Kowalczyk

uczelnia
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

wydział
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

instytut
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

specjalność
Technologia Polimerów

Dr inż. Agnieszka Kowalczyk jest laureatką programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej a także laureatka programu LIDER (NCBiR). Jest autorką i współautorką wielu patentów, zgłoszeń patentowych a także publikacji naukowych z zakresu materiałów adhezyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie syntezy i charakterystyki kopolimerów akrylanowych i epoksyakrylanowych, modyfikacji kopolimerów żywicami eposkydowymi oraz innymi dodatkami a także ich charakterystyki. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu procesów fotopolimeryzacji oraz fotosieciowania cienkich warstw polimerowych w tym między innymi powłokowych materiałów adhezyjnych oraz cienkowarstwowych materiałów hydrożelowych.

Dodatkowe umiejętności, jakie wykorzystuje w swojej pracy badawczej to prowadzenia badań na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej Instron 4026/ Zwick Rolell Z010 w zakresie od 0,1 do 10 kN, z komorą grzejno-chłodzącą w zakresie temperatur od -70° C do +350°C, – prowadzenia badań dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej polimerów w zakresie od -150°C do +300°C przy szerokim zakresie częstotliwości obciążeń zmiennych na DSC oraz DMTA, realizacja badań metodą foto-DSC a także prowadzenie badań reologicznych polimerów.