Nr projektu LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013
Kierownik projektu dr inż. Joanna Ortyl

Dr Anna Chachaj-Brekiesz

Dr Anna Chachaj-Brekiesz

imię i nazwisko
Dr Anna Chachaj-Brekiesz

uczelnia
Uniwersytet Jagielloński

wydział
Wydział Chemii

instytut
Zakład Chemii Ogólnej
Zespół Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

specjalność
Synteza Organiczna

Dr Anna Chachaj-Brekiesz – ukończyła studia magisterskie, a następnie doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. We wrześniu 2012 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną „Synteza i polimeryzacja 2,5-dikarbonylowych pochodnych tiofenu”.

Od października 2012 roku dr Anna Chachaj-Brekiesz jest asystentem w Zespole Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych na Wydziale Chemii UJ. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji ścieżek syntetycznych do niedostępnych handlowo związków organicznych, a w szczególności unikalnych połączeń heterocyklicznych z zastosowaniem metody analizy retrosyntetycznej.W kręgu jej zainteresowań naukowych znajduje się synteza cząsteczek o interesujących właściwościach fizykochemicznych. Głównym celem badań jest w tej chwili otrzymanie połączeń semifluorowanych oraz ich charakterystyka na granicy faz.

Dr Anna Chachaj-Brekiesz jest współautorką czterech publikacji naukowych, zgłoszenia patentowego oraz kilkunastu komunikatów konferencyjnych. Dotychczas brała udział w sześciu projektach naukowych.